Zorgaanbod

Bij ons kunt u terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, dagbesteding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding. Naast deze diensten bieden wij ook comfort diensten. Onze wijkverpleegkundige kan voor u een indicatie afgeven. Hieronder kunt u meer lezen over onze diensten.

Persoonlijke verzorging

Wegens diverse omstandigheden kan het zijn dat u niet in staat bent uw dagelijkse zorg te verrichten. Hierbij is te denken aan wassen, aankleden en het aan- en uittrekken van elastische steunkousen. Wij bieden persoonlijke verzorging aan bij zowel lichte als zware problematiek.

Mensen die terminaal zijn, kunnen zorg in de laatste levensfase ontvangen. Onze medewerkers richten zich op zoveel mogelijk verzachten van de pijn en klachten. Het gaat om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, juist in deze laatste levensfase. Ook kan er iemand komen waken, overdag en/of in de nacht.

Verpleging

Onze verpleegkundige is bevoegd en bekwaam voor het uitvoeren van medische technische handelingen. U kunt door ons de juiste zorg krijgen bij wondbehandeling, injecteren, katheteriseren en stomaverzorging e.d.

Individuele Begeleiding

Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud en het compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt. Wij ondersteunen in het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. Tevens begeleiden wij cliënten in de laatste levensfase, zogenoemde terminale zorg. Wij begeleiden u ook bij sociale juridische vraagstukken, geven u advies in zorg en UWV zaken.

Begeleiding groep / dagbesteding

Iedere individu heeft zijn/haar eigen mogelijkheden en talenten. Bij de een zijn die gericht op beleving, bij de ander op vormen van arbeid of creatief bezig zijn. Dat kan bij centrum begeleiding zorg.

Dagbesteding is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan wat extra ondersteuning bij de invulling van de dag. Bijvoorbeeld omdat u wat ouder wordt, een beperking heeft, eenzaam voelt, bevorderen van uw sociale zelfredzaamheid etc.

U kunt bij Centrum Begeleiding Zorg terecht voor zinvolle dagbesteding. Deze is erop gericht om uw leven interessant en kleurrijk te maken. Bij dagbesteding brengt u samen met leeftijdgenoten uit eigen regio op een nuttige, gestructureerde, maar vooral ook gezellige manier de dag door. Bij de invulling van de activiteiten houden we zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en interesses.

Hulp bij huishouding

Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, kunt u problemen hebben bij het voeren van een huishouding. Centrum begeleiding zorg kan u helpen bij hulp in de huishouding.

Wij bieden twee vormen van Huishoudelijke Hulp, namelijk Huishoudelijke Hulp 1 en Huishoudelijke Hulp 2. Wij verstaan onder Huishoudelijke Hulp 1 dat de cliënt zelf in staat is om opdrachten te geven aan onze medewerker. Bij Huishoudelijke Hulp 2 is de cliënt zelf niet in staat om opdrachten te geven aan onze medewerker.

Comfort diensten

De medewerkers van Centrum Begeleiding Zorg vinden een gesprek, wandelen, boodschappen doen, samen naar het ziekenhuis/huisarts gaan geen probleem!

Mocht u comfort diensten willen ontvangen dan kunt u contact opnemen via e-mail of telefonisch. U kunt ook de tarieven vinden onder de naam Tarieven.

Centrum Begeleiding Zorg werkt in de volgende regio’s: