Overige informatie Centrum Begeleiding Zorg

Klachten

Mocht een situatie zich voordoen waarbij cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger niet eens is met de ontvangen zorg en/of ondersteuning dan kan er volgens de klachtenprocedure een klacht ingediend worden. Mocht de cliënt niet akkoord gaan met de aangeboden oplossing van Centrum Begeleiding Zorg, dan kan de cliënt de klacht bij de geschillencommissie indienen. Zie hiervoor de klachtenprocedure.

> KLACHTENPROCEDURE

Privacy

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft u recht op privacy en dient Centrum Begeleiding Zorg zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Wij hebben hiervoor een privacy reglement opgesteld, waarin alle onderdelen naar voren komen. Hierbij kunt u denken aan inzage zorgdossier, manier van invoeren en bewaren. Volgens wettelijke kaders mogen wij uw persoonlijke gegevens vijftien jaar bewaren.

Mocht u meer informatie willen over onze privacy reglement, dan kunt u met uw muis klikken op onderstaande link. Mocht u na het lezen van de privacy reglement meer informatie willen, dan verzoeken wij u om ons te bellen of te mailen.

> PRIVACY REGELEMENT

Cliëntenraad (CR)

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben cliënten het recht om mee te denken en te adviseren over de geleverde zorg en/of ondersteuning door Centrum Begeleiding Zorg. De cliëntenraad van Centrum Begeleiding Zorg bestaat uit drie cliënten. Twee keer in het jaar evalueren de leden van de cliëntenraad en het bestuur.

Bent u een cliënt van ons en wilt u meer weten? Dan kunt u ons via e-mail of telefonisch bereiken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Centrum Begeleiding Zorg voert periodiek cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Het doel is om zicht te krijgen in de ervaringen van de cliënten en de kwaliteit van zorg en/of ondersteuning te waarborgen en te verbeteren.

Gemiddelde rapportcijfer in 2017: 8,4

> FACTSHEET

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategische beleid en geeft leiding aan het managementteam.

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf

U wilt natuurlijk weten welke algemene voorwaarden gelden zodra u zorg afneemt van Centrum Begeleiding Zorg.
Algemene voorwaarden voor verpleging, verzorging en thuiszorg gaan over rechten en plichten in de zorg. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen; ActiZ, BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en NPCF.

Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe voorwaarden. Hiervoor heeft Actiz samen met BTN, Consumentenbond, LOC en NPCF één nieuwe folder algemene voorwaarden en Zorg- en dienstverleningsovereenkomst ontwikkeld. Dus eenzelfde folder die aan álle cliënten wordt verstrekt, voor zowel zorg met verblijf als zorg zonder verblijf.
De nieuwe algemene voorwaarden gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2017 een contract sluiten. Mensen die al zorg hadden voor 1 januari 2017 kunnen gebruik blijven maken van de oude algemene voorwaarden en hun bestaande zorgverleningsovereenkomst.

Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, neem dan contact met ons op.
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, u kunt ook een e-mail sturen, wij proberen zo snel mogelijk te reageren.

> ALGEMENE VOORWAARDEN TOT 2017

> ALGEMENE VOORWAARDEN VANAF 2017

Centrum Begeleiding Zorg werkt in de volgende regio’s: