Over Centrum Begeleiding Zorg

In 2015 is Centrum Begeleiding Zorg opgestart door krachtenbundeling van ZZP’ers, die ervaring hebben in de zorg en onderneming.

Centrum begeleiding zorg is een thuiszorgorganisatie werkzaam in verschillende provincies in Nederland. Wij werken in kleine teams, zodat u vaak dezelfde gezichten ziet. Centrum Begeleiding Zorg is er voor iedereen en hanteert één eenvoudig uitgangspunt: we bieden professionele thuiszorg in uw eigen vertrouwde omgeving, uw wensen en behoeften staan centraal. Centrum Begeleiding Zorg werkt met professionele medewerkers die ook meerdere talen en culturen beheersen. Zij kennen, zijn betrokken bij en hebben respect voor de multiculturele achtergrond van onze cliënten. Daarmee is Centrum Begeleiding Zorg ook een aantrekkelijke zorgaanbieder voor cliënten met verschillende nationaliteiten.

Voor de mensen die zorg willen ontvangen via Centrum Begeleiding Zorg zijn er geen wachttijden. Wij regelen binnen één dag de juiste zorg en ondersteuning voor u en/of uw naasten.

De volgende talen worden beheerst door onze medewerkers: Turks, Marokkaans, Arabisch, Berbers, Afghaans, Perzisch, Koerdisch, Creools en Nederlands.

Visie

Centrum Begeleiding Zorg wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt.

Missie

Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen graag zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent op de eerste plaats dat we goed moeten luisteren naar hun wensen en behoeften. Naar hún ideeën over welke zorg het beste past bij hun levenswijze. Daarnaast willen zij graag kwalitatief hoogwaardige zorg; professionele zorg die bijdraagt aan hun welzijn en welbevinden. Doordat onze medewerkers meerdere talen spreken, ervaren cliënten geen taalbarrière en is er geen derde persoon nodig. Hierdoor verloopt de zorg efficiënt en is het ook effectief.

Centrum Begeleiding Zorg werkt in de volgende regio’s: