Aanmelden

Thuiszorg nodig?

Om zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig, een soort zorgbeoordeling. Hoe u deze indicatie moet aanvragen, hangt af van het type thuiszorg dat u nodig heeft.

Als u hulp van Centrum Begeleiding Zorg wilt voor verpleging en/of verzorging, komt ons wijkverpleegkundige bij u thuis voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt zij uw wensen en behoeften en wat u nog zelf kunt doen. Onze zorg is erop gericht uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te ondersteunen.

Een indicatie voor hulp bij huishouding, kunt u aanvragen bij het WMO-loket bij uw gemeente. Een indicatie voor begeleiding individueel en begeleiding groep kan worden aangevraagd bij het wijkteam/buurtteam in uw regio. Het aanvragen van een indicatie kan ingewikkeld zijn. Centrum Begeleiding Zorg wil u hier graag bij helpen.

Het kan zijn dat u onverwacht, per direct, thuiszorg nodig heeft of u wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Centrum Begeleiding Zorg kan u met een spoed indicatie vaak nog dezelfde dag zorg aanbieden. Centrum Begeleiding Zorg hanteert geen wachtlijst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 17.00 op het nummer 085-4897500.

Kosten

De kosten van de thuiszorg hangen af van de wet waar de zorg onder valt. Valt uw zorg onder de Zorgverzekeringswet dan is er geen wettelijke verplichte eigen bijdrage. Bij de WMO en WLZ betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website www.hetcak.nl. U kunt het CAK ook (gratis) bellen via telefoonnummer 0800 – 1925. Zonder indicatierapport kunt u ook bij ons terecht. U betaalt dan zelf de kosten van de thuiszorg. U bepaalt geheel zelf welke zorg (hulp bij de huishouding, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en activerende begeleiding) u wilt inkopen. U kunt zorg inkopen vanaf 1 uur per dag tot 24 uur aaneengesloten. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen dag of nachtzorg af te nemen.

Tarieven (Prijs per uur voor particulieren)

 • Hulp bij het huishouden 1
  €21,00
 • Hulp bij het huishouden 2
  €23,36
 • Comfort Hoog *
  €9,00
 • Comfort Laag *
  €5,00
 • Persoonlijk verzorging via PGB
  €43,00
 • Begeleiding via PGB
  €45,00
 • Verpleegkundige zorg via PGB
  €60,00
 • Specialistische Verpleegkundige Zorg
  €75,00

Wilt u meer informatie over de tarieven? Neem gerust contact met ons op!

Aanmeldformulier